čtvrtek 16. června 2011

Z nových archeologických objevů

Průzkumná archeologická cykloexpedice pod vedením profesora Ranga nedávno odkryla významné slovanské sídliště v lokalitě U zabitého na Smraďavce. Mezi objevenými pozůstatky staveb vyniká kultovní prostor, svatyně pravděpodobně křesťanského původu. Ta by, po opravě propadlé střechy a vysekání kopřivového porostu, mohla sloužit prakticky okamžitě svému původnímu účelu.
Profesor Rango uvedl v prohlášení pro média, že celé prastaré sídliště vzniklo právě kolem kaple, jejíž stáří je velmi obtížné přesně datovat. "Ani bych se moc nedivil, kdyby se ukázalo, že kapli postavili naši předkové možná už před třemi roky," odhaduje profesor.
Členové kmene Idilidí, kteří se podílejí na záchranných pracech, a kteří v oblasti nálezu žijí odnepaměti, s úsměvem pokyvují souhlasně hlavou. Idilidi vědí...

Žádné komentáře:

Okomentovat