středa 28. října 2009

Puťák 2003

Fotodokumentace z puťáku po Strážovských vrších koncem srpna 2003 se nachází zde.