středa 19. dubna 2023

Skautská svatojiřská mše 2023

99. oddíl Lesní moudrost Kyjov, Skautské středisko Kyjov a Římskokatolická farnost Kyjov zvou všechny skauty a skautky, rodiče a příznivce na skautskou mši při příležitosti svátku sv. Jiří – patrona skautů.
Při mši proběhne slavnostní představení a přivitání nováčků, kteří se v letošním roce připravují na složení slibu – a to jak z řad světlušek a vlčat, tak i skautek a skautů. 

Kdy: neděle 23. dubna 2023 v 18:30 hod.
Kde: kostel Nanebevzetí Panny Marie, Masarykovo nám., Kyjov
Kdo: Mši bude sloužit kyjovský děkan a skaut P. Vladimír Mrázek – Norek.

Přijďte všichni v krojích! A kdo nemá, aspoň šátek na krk.